Marché Public

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw | Perfusieoplossingen. N° 529854
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Ziekenhuislaan 100, BE-1500 Halle
Contact: Mevrouw Evelyn Vass
Tel: +32 23636121 Fax: +32 23631210 E-mail: aankoop@sintmaria.be
Internet adres(sen): www.sintmaria.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Perfusieoplossingen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: diverse locaties
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende Fenixziekenhuizen. De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen binnen de aangegeven uren.
De leveringen gebeuren tot op de aangeduide plaats in het magazijn van de opdrachtgever.
De leverancier levert op vraag van de klant paletten met stapelhoogte aangepast aan de magazijnrekken van de klant. Deze paletten worden niet gemixed met andere producten.
 Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw:
Jozefplein te 1800 Vilvoorde
Magazijn open van 9u tot 17u
 Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw:
Consciencestraat, ingang Spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8.00u tot 12.00u
 Regionaal Ziekenhuis Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
 Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle VZW:
Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle
Magazijn open van 08.30u tot 16.00u
 Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
Magazijn open van 8u tot 12u en van 13u tot 16u
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
1473196.40 EUR Zonder BTW .

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Standaard Perfusieoplossingen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 2. Perceel : Perfusieoplossingen met verhoogde glucose
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 3. Perceel : Perfusieoplossingen met verhoogde glucose
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 4. Perceel : Perfusieoplossingen combinatie
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 5. Perceel : Perfusieoplossingen geballanceerd 1
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 6. Perceel : Perfusie oplossingen geballanceerd 2
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 7. Perceel : Perfusieoplossingen geballanceerd 3
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 8. Perceel : Perfusieoplossingen geballanceerd 4
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 9. Perceel : Bi-luer lock zakken
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
MacoPharma
Avenue Royale 88
7700 BE Moeskroen
Tel: +32 56841286 Fax: +32 56216992 
Opdracht nr 10. Perceel : Andere perfusieoplossingen 1
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 11. Perceel : Andere perfusieoplossingen 2
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 12. Perceel : Andere perfusieoplossingen 3
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 13. Perceel : Andere perfusieoplossingen 4
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 14. Perceel : Andere perfusieoplossingen 5
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
B. Braun
Woluwelaan 140 B
1831 BE Diegem
Email: rik.demey@bbraun.com
Opdracht nr 15. Perceel : Andere perfusieoplossingen 6
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter Belgium sprl
boulevard d’Angleterre 2-4
1420 BE Braine-L’Alleud
Email: nathalie_hemmeryckx@baxter.com
Opdracht nr 16. Perceel : Andere perfusieoplossingen 7
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top