Marché Public

ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN (ZNA) VZW

Catégorie : Attribution | Date de publication: 30/12/2014

DETAIL

ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN (ZNA) VZW | Pijn-en anesthesiemedicatie N° 529846
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Lange Beeldekensstraat 267, BE-2060 Antwerpen
Contact: De heer Koenraad Van Cleemput
Tel: +32 32177544 Fax: +32 32177659 E-mail: koenraad.vancleemput@zna.be
Internet adres(sen): www.zna.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Pijn-en anesthesiemedicatie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW, Lange Beeldekensstraat 267 te 2060 Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Pijn-en anesthesiemedicatie

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr 1. Perceel : Perceel 1: paracetamol IV 500 mg – INFUUS
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
B. BRAUN MEDICAL nv
WOLUWELAAN 140B
1831 BE Diegem
Tel: +32 27255960 Fax: +32 70223388 Email: order.be@bbraun.com
Opdracht nr 2. Perceel : Perceel 2: paracetamol IV 1g – INFUUS
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Fresenius Kabi
Molenberglei 7
2627 BE Schelle
Tel: +32 38807300 Fax: +32 38807309 
Opdracht nr 3. Perceel : Perceel 3: paracetamol comp 500 mg en 1g – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Bristol Meyer Squibb
Terhulpsesteenweg 185
1170 BE Brussel
Opdracht nr 4. Perceel : Perceel 4: paracetamol poeder/ bruis 500 mg en 1g – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Bristol Meyer Squibb
Terhulpsesteenweg 185
1170 BE Brussel
Opdracht nr 5. Perceel : Perceel 5: paracetamol smelttablet 500 mg – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade 22
1020 BE Brussel
Opdracht nr 6. Perceel : Perceel 6: fentanyl transdermaal systeem 12 of 12.5, 25, 75, 100 µg – TRANSDERMAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Takeda Belgium SCA/CVA
Gentsesteenweg 615
1080 BE Brussel
Opdracht nr 7. Perceel : Perceel 7: tramadol IV – INFUUS – IM – IV
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Meda Pharma
terhulpsesteenweg 166
1170 BE Brussel
Opdracht nr 8. Perceel : Perceel 8: tramadol druppels, tablet/caps retard 100, tablet/caps retard 150 en tablet/caps oraal 200 mg en tablet/caps 50 mg – ORAAL
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
Opdracht nr 9. Perceel : Perceel 9: tramadol druppels, tablet/caps retard 100, tablet/caps retard 150 en tablet/caps oraal 200 mg en tablet/caps 50 mg – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Sandoz NV
Lichterveld 7
2870 BE Puurs
Opdracht nr 10. Perceel : Perceel 10 : diclofenac ampoules – INFUUS – IM
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade 22
1020 BE Brussel
Opdracht nr 11. Perceel : Perceel 11: ibuprofen comp 200 en siroop – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade 22
1020 BE Brussel
Opdracht nr 12. Perceel : Perceel 12: ibuprofen comp 400 en 600 mg – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade 22
1020 BE Brussel
Opdracht nr 13. Perceel : Perceel 13: naproxen comp 500 mg of 550 mg – ORAAL
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 11/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade 22
1020 BE Brussel
Opdracht nr 14. Perceel : Perceel 14: sufentanyl 10 mcg/2ml en 50mcg/10ml en 25mg/5ml – IV – INFUUS – EPIDURAAL
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
Opdracht nr 15. Perceel : Perceel 15: remifentanyl 1 mg, 2 mg en 5 mg – IV – INFUUS
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top