Constructions autres

Constructions autres

Intercommunale ORES Assets scrl

Marché de travaux sur les compteurs gaz dans les régions de Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur sur base du système de qualification WQCPGWA
Lieu: Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur N° 529855

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen), netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering), veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen in het district Puurs. N° 529754

Scroll to Top