Enlèvement et traitement de déchets

Enlèvement et traitement de déchets

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen), netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering), veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen in het district Puurs. N° 529754

Scroll to Top