Overheidsopdracht

Brussels Instituut Voor Milieubeheer

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 23/12/2014

DETAIL

Brussels Instituut Voor Milieubeheer | Onderhoud van Groene Ruimte - Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare - Liedekerkepark - Daillypark<br>Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud van groene ruimten - Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare - Liedekerkepark - Daillypark, die door het Instituut worden beheerd.<br>De gedetailleerde beschrijving van de prestaties staat in de technische bepalingen van het bijzonder bestek 2014G0905.<br>Deze prestaties omvatten, samengevat :<br>? het wegdek : onderhoud van de harde oppervlakken, onderhoud van de oppervlakken in dolomiet, onderhoud van het...
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Havenlaan 86C/3000, BE-1000 Brussel
Contact: De heer Baptiste Delhez
Tel: +32 27757831 E-mail: bdelhez@environnement.irisnet.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud van Groene Ruimte – Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare – Liedekerkepark – Daillypark
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud van groene ruimten – Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare – Liedekerkepark – Daillypark, die door het Instituut worden beheerd.
De gedetailleerde beschrijving van de prestaties staat in de technische bepalingen van het bijzonder bestek 2014G0905.
Deze prestaties omvatten, samengevat :
? het wegdek : onderhoud van de harde oppervlakken, onderhoud van de oppervlakken in dolomiet, onderhoud van het regenwaternetwerk, onderhoud van de wegen bij sneeuw en ijzel ;
? de speelpleinen : onderhoud van de zandbakken;
? de grasperken : aanleg met graszoden en inzaaien, maaien van grasperken, verwijderen van onkruid, afsnijden van grasranden, verticuteren van grasperken;
? de struiken en planten : snoeien van hagen en struiken die in perken werden geplant, snoeien en onderhoud van rozenstruiken;
? de beplanting : wieden van plantenperken, met de hand verwijderen van afgevallen bloemen van de rododendrons, manuele kalkbemesting van de platanen;
? de leveringen en verspreiding van materialen: teelaarde, heidegrond, meststoffen, bloembollen, jaarlijkse en tweejaarlijkse planten, chrysanten;
? de netheid : verzamelen van bladeren en afval ;

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
– Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
– In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Punt VI.3)
In plaats van:
Plaatsbezoek vereist :
08/01/2015
Te lezen:
Plaatsbezoek vereist :
15/01/2015
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 23/12/2014

Scroll to Top