Overheidsopdracht

Gemeente Sint-joost-ten-node

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 31/12/2014

DETAIL

Gemeente Sint-joost-ten-node | Stockopdracht voor personenvervoer voor de jaren 2015, 2016 en 2017
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundenlaan 13, BE-1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel: +32 22202611 
Internet adres(sen): www.stjosse.irisnet.be

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Stockopdracht voor personenvervoer voor de jaren 2015, 2016 en 2017
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Stockopdracht voor personenvervoer voor de jaren 2015, 2016 en 2017

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
De opdracht is niet gegund.
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
administratieve reden
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 31/12/2014

Scroll to Top