Overheidsopdracht

Az Sint-jan Brugge-oostende Av

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/12/2014

DETAIL

Az Sint-jan Brugge-oostende Av | Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10, BE-8000 BRUGGE
Contact: De Laet Valerie Nathalie
Tel: +32 50459761 E-mail: valerie.delaet@azsintjan.be
Internet adres(sen): www.azsintjan.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192383https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ Sint-Jan Brugge-Oostende – Aankoopdienst-APO-2014/02-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van perfusies, spoelvloeistoffen, parenterale voeding

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 60

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 1: Intraveneuze oplossingen niet-PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Baxter
Boulevard René Branquart 80
7860 BE Lessines
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 3: Spoeloplossingen polyethyleen (gietflessen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
B. Braun
Woluwelaan 140 b
1831 BE Diegem
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 6: Intraveneuze oplossingen perfusiezak niet PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Fresenius Kabi
Brandekensweg 9
2627 BE Schelle
Opdracht nr APO-2014/02. Perceel 4: Intraveneuze oplossingen PVC/niet-PVC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Maco Pharma
Avenue Royale 99
7700 BE Mouscron

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/12/2014

Scroll to Top