bda-Andere

Bda category

Infrabel – Directie Build

TR 077/097XXX: Kwalificatiesysteem – Notified Body, Designated Body, Independent Assessor en Independent Safety Assessor
Kwalificatiesysteem voor opdrachten van diensten betreffende de uitvoering van opdrachten als Onafhankelijk Expert voor programma’s van Infrabel van de Directie Build of van een andere directie waarvoor TUC RAIL N.V. het Program Management verzekert. Deze opdrachten omvatten de hieronder hernomen prestaties in volgende expertisedomeinen:
 NoBo (Notified Body of Aangemelde Instantie) : beoordelingsaudits van de conformiteit aan de Technische Specificaties van Interoperabiliteit…

Nmbs – Legal Affairs 04

Vernieuwing van de basisverzekeringen ‘Schade aan het patrimonium’ en ‘Alle risico’s bedrijfsaansprakelijkheden’ van de NMBS.
De overheidsopdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van twee polissen voor een duurtijd van een jaar, stilzwijgend verlengbaar voor een bijkomende periode van een jaar behoudens opzeg door een van de partijen 4 maanden voorafgaand aan de vervaldag, voor de NMBS :
– Polis ‘BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEDEN’ vanaf 01/04/2015: Dekking van de bedrijfsaansprakelijkheden van de NMBS. De dekking is van het type ‘Alle risico’s zijn gedekt behalve .’ Zij omvat de dekking van het geheel…

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Raamovereenkomst voor een callcenter ‘communicatie buurtbewoners’.
De cel “Local & Resident Affairs” van de dienst I-CPA wenst opnieuw een raamovereenkomst af te sluiten met een bedrijf dat gespecialiseerd is in callcenterdiensten om de buurtbewoners een direct en efficiënt communicatiekanaal te kunnen aanbieden waarmee hun vragen beantwoord kunnen worden.

Scroll to Top