Bouw: andere

Bouw: andere

Intercommunale Ores Assets Scrl

Marché de travaux sur les compteurs gaz dans les régions de Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur sur base du système de qualification WQCPGWA
Lieu: Charleroi, La Louvière/Mons, Wallonie Picarde, Brabant Wallon et Namur

Iris Ziekenhuizen Zuid

Plaatsing en onderhoud van een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling
Voorwerp van de globale aanneming zijn de detailstudies, de werken, de leveringen, het transport, de goederenbehandeling, het onderhoud alsook alle uitvoeringsmiddelen voor de integratie – gas, hydraulisch en elektrisch – en de bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale in de bestaande centrale stookplaats van het gebouw op de site van het ziekenhuis van Etterbeek gelegen in de Jean Paquotstraat 63 te 1050 Elsene.

Elia Asset, Brussels

Werken in elektrische hoogspanningsinstallaties – jaar 2015.
– Levering en/of installatie van hoogspanningsposten,
– levering en/of installatie van ondergrondse hoogspanningskabels,
– levering en/of installatie van hoogspannigsluchtlijnen,
– burgerlijke bouwkunde werken voor het bouwen van hoogspanningsposten, luchtlijnen en ondergrondse kabels.
De hoeveelheden en de scope zullen in de prijsaanvragen beschreven worden.

Scroll to Top